Tin Tức

  • Thị trường việc làm 2011: cung - cầu vẫn lệch pha
    "Khan" nguồn lao động thủ công Thị trường lao động năm 2010 diễn ra nhiều biến động về chênh lệch cung - cầu. Đầu năm 2010, sự mất cân bằng giữa nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề, với nhu cầu lao động phổ...
  • 9 ngành nghề tăng nhu cầu việc làm
    Đến năm 2015 có 9 ngành nghề tăng nhu cầu việc làm, gồm: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; khoa học công nghệ; hành chính và dịch vụ hỗ trợ; hoạt động Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; làm thuê trong các...