Sự Kiện

  • Khởi nghiệp FIRST - VIEC - LAM
    Website việc làm “First - Viec - Lam” chỉ mới ra đời từ tháng 6/2011 nhưng đã có nhiều hoạt động nổi trội nhằm quảng bá hướng đến đối tượng sinh viên (SV) và doanh nghiệp (DN). Ngoài việc  hợp tác với DN để khai thác nguồn việc làm đáp...